پورتال موسسه آموزش عالی آزاد فاخر

سه شنبه، 16 خرداد 1402 (Tue, 6 Jun 2023) | 15:00:03
منابع آموزشی و ساعت برگزاری

منابع درسی زبان فرانسه در موسسه فاخر

استانداردهای موسسه فاخر در دپارتمان زبان فرانسه بر اساس آخرین دستاوردهای آموزشی، تعریف شده در اتحادیه اروپا تدوین شده است .منبع اصلی تدریس زبان فرانسه در فاخر ،کتاب آلتراگو  است که  از آخرین منایع آموزشی سال 2010 محسوب میشود . در این موسسه در هر جلسه علاوه بر تدریس ،20 دقیقه نیز فیلم به زبان فرانسه  متناسب با سطح دانشجویان پخش می شود . کتاب  Alter ego بر اساس استانداردهای آموزشی اروپا به چهار سطح زیر تقسیم شده است که هر یک از این کتاب ها، سطوح زیررا پوشش می دهند:

Alter ego 1 در سطح A1

Alter ego 2 در سطح A2

 Alter ego 3درسطح B1

Alter ego 4 درسطح B2

 

ساعات برگزاری کلاس فرانسه

 زبان فرانسه در فاخر در 12 سطح  و به صورت دو روز در هفته و هر روز 2 ساعت برگزار می گردد.

هم اکنون برای پیش ثبت نام اینجا را کلیک کنید.

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به موسسه آموزش عالی آزاد فاخر در شیراز است