پورتال موسسه آموزش عالی آزاد فاخر

پنج شنبه، 26 فروردین 1400 (Thu, 15 Apr 2021) | 06:29:59
اخبـــار مـوسـســـه
هشدار به متقاضیان شرکت در آزمون های بین المللی
تاریخ انتشار: 1400/01/19 | تعداد بازدید: 182 به اطلاع متقاضیان شرکت در آزمون های بین المللی نظیر TOEFL ، GRE،IELTS و ... می رساند با توجه به وجود تعدادی افراد و شرکت های سود جو که  با تبلیغات و وعده های واهی مبنی بر اخذ مدارک مورد نظر، با مشخصات داوطلب  اقدام به کلاهبرداری و اخذ مبالغ قابل توجهی از این افراد می نمایند، این سازمان به عنوان ناظر آزمون های  بین المللی در کشور، ضمن برخورد قانونی و معرفی این مراکز به مراجع قضائی، موارد ذیل را  برای اطلاع متقاضیان یادآوری می نماید:

1. تنها مدارکی از طریق این سازمان مورد گواهی و تأیید قرار خواهند گرفت، که قبلاً مجری آزمون از سوی این سازمان، مجوز برگزاری آن را دریافت نموده باشد؛ لذا قبل از پرداخت هرگونه وجه از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور (بخش آزمون های بین الملل) نسبت به مجاز بودن آن مرکز اطمینان حاصل نمایید.

2. با داوطلبانی که مرتکب تخلف شوند برابر قانون برخورد خواهد شد و مشخصات آنان در فهرست متخلفان آزمون های این سازمان قرار خواهد گرفت. ضمناً این داوطلبان از 2 تا 10 سال از شرکت در آزمون هایی که این سازمان برگزار می نماید یا ناظر آن است، محروم خواهند شد. همچنین در صورتی که متخلفان در طول محرومیت اقدام به ثبت نام در یکی از مراکز نمایند، در هر مرحله از مراحل آزمون، از شرکت آنان در آزمون جلوگیری به عمل خواهد آمد.

3. مراکز برگزاری آزمون ها موظف به رعایت قوانین بوده و بایستی از ثبت نام این افراد خودداری نمایند و در صورت تخلف، مجوز آنان لغو می گردد.

4. داوطلبانی که با جعل مدارک هویتی سعی در گمراه نمودن مجریان آزمون نمایند و در آن شرکت کنند و تخلف آنان (حتی پس از دریافت مدرک ) اثبات گردد، برابر مقررات برگزاری آزمون ها، مدارک مربوط به آنها باطل و از شرکت در آزمون ها به مدت 2 تا10سال محروم خواهند شد و با توجه به اینکه جعل هرگونه اسناد دولتی و استفاده از سند مجعول و شرکت کردن به جای داوطلب اصلی، برابر قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) جرم تلقی می شود و مجازات کیفری به همراه خواهد داشت، این گروه از متخلفان برای  صدور احکام قضائی به مراجع قضائی معرفی می گردند.

یادآور می شود که براساس قوانین مؤسسات صاحب امتیاز آزمون های بین المللی، کلیه مراحل ثبت نام آزمون ها بایستی شخصاَ توسط شخص متقاضی انجام شود و در صورت عدم رعایت شرایط ثبت نام، از شرکت متقاضی در آزمون ممانعت به عمل خواهد آمد و در صورت مشاهده هرگونه تخلف در این زمینه با افراد یا شرکت های سودجو که به روش های مختلف اقدام به ثبت نام متقاضیان در آزمون های بین المللی می نمایند برخورد قانونی خواهد شد.

 

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به موسسه آموزش عالی آزاد فاخر در شیراز است