پورتال موسسه آموزش عالی آزاد فاخر

یک شنبه، 3 مرداد 1400 (Sun, 25 Jul 2021) | 19:55:05
اخبـــار مـوسـســـه
تاریخ آزمون های فاینال ترم بهار- تابستان 99
تاریخ انتشار: 1399/07/01 | تعداد بازدید: 692تاریخ آزمون های فاینال ترم بهار- تابستان 99

درساختمان های قصرالدشت ارم فرهنگ شهر-مدرس

ساختمان

روزهای کلاس

روز آزمون

تاریخ

ساختمان قصرالدشت

کلاس های جمعه

جمعه

99/7/4

کلاس های شنبه چهارشنبه

چهارشنبه

99/7/9

کلاس های یکشنبه سه شنبه

سه شنبه

99/7/8

کلاس های دوشنبه - پنجشنبه

پنجشنبه

99/7/10

ساختمان ارم

کلاس های جمعه

جمعه

99/7/4

کلاس های شنبه چهارشنبه

چهارشنبه

99/7/9

کلاس های یکشنبه سه شنبه

سه شنبه

99/7/8

کلاس های دوشنبه - پنجشنبه

پنجشنبه

99/7/10

ساختمان فرهنگ شهر

کلاس های شنبه چهارشنبه

چهارشنبه

99/7/9

کلاس های یکشنبه سه شنبه

سه شنبه

99/7/8

کلاس های دوشنبه - پنجشنبه

پنجشنبه

99/7/10

ساختمان مدرس

کلاس های شنبه چهارشنبه

چهارشنبه

99/7/9

کلاس های یکشنبه سه شنبه

سه شنبه

99/7/8

کلاس های دوشنبه - پنجشنبه

پنجشنبه

99/7/10

 

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به موسسه آموزش عالی آزاد فاخر در شیراز است