شنبه، 15 آذر 1399 (Sat, 5 Dec 2020) | 21:43:18  
اخبـــار مـوسـســـه
رای وحدت رویه شماره 794 - 1399/5/21
تاریخ انتشار: 1399/05/22 | تعداد بازدید: 1159

ردیف پرونده :  99/22

شماره رای :     794 -1399/5/21

خلاصه رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

 با توجه به این که برابر مواد قانونی حاکم بر مقررات پولی و بانکی کشور به ویژه مواد 1- 11 و 37 قانون پولی و بانکی کشور و ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا ، بانک مرکزی مسئول حسن اجرای نظام پولی و بانکی کشور و تعیین کننده حداقل و حداکثر سود بانکی می باشد و با عنایت به اینکه مطابق ماده 1 قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی مصوب 83/10/22 نظارت بانک مرکزی شامل تمامی بانک ها اعم از دولتی ، خصوصی و موسسات مالی و اعتباری می باشد و از طرفی مصوبات بانک مرکزی جزء قوانین امره بوده و عدم رعایت آنها توسط بانک ها در رعایت سود مصوب ، تخلف محسوب می گردد ، در نتیجه قراردادهای تنظیمی راجع به سود تسهیلات که بدون رعایت مصوبات بانک مرکزی بوده غیر نافذ و قابل ابطال خواهد بود . بر این اساس رای شماره 580-1398/1/06 شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان لرستان صحیح و مطابق قانون می باشد . این رای  برای تمامی شعب دیوان عالی کشور ومراجع قضایی و غیر آن لازم الاتباع است .

هیات عمومی دیوان عالی کشور

 


کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به موسسه آموزش عالی آزاد فاخر در شیراز است