پورتال موسسه آموزش عالی آزاد فاخر

شنبه، 22 مرداد 1401 (Sat, 13 Aug 2022) | 01:35:54
اخبـــار مـوسـســـه
برنامه کلاس های آنلاین ترم زمستان 1400
تاریخ انتشار: 1400/10/20 | تعداد بازدید: 540

برنامه کلاس های آنلاین زبان های انگلیسی ، فرانسه ، آلمانی و دوره چت آنلاین در جدول زیر قابل مشاهده است.برنامه کلاس های آنلاین ترم زمستان 1400 فاخر

انگلیسی

سطح

روز برگزاری

ساعت

شروع ترم

میان ترم

پایان ترم

1

شنبه-چهارشنبه

15 تا 16:30

22 دی

پنجشنبه 5 اسفند

چهارشنبه 25 اسفند

2

شنبه-چهارشنبه

16:45 تا 18:15

22 دی

پنجشنبه 5 اسفند

چهارشنبه 25 اسفند

3

شنبه-چهارشنبه

18:30 تا 20

22 دی

پنجشنبه 5 اسفند

چهارشنبه 25 اسفند

4

شنبه-چهارشنبه

15 تا 16:30

22 دی

پنجشنبه 5 اسفند

چهارشنبه 25 اسفند

5

شنبه-چهارشنبه

16:45 تا 18:15

22 دی

پنجشنبه 5 اسفند

چهارشنبه 25 اسفند

6

شنبه-چهارشنبه

18:30 تا 20

22 دی

پنجشنبه 5 اسفند

چهارشنبه 25 اسفند

7

یکشنبه-سه شنبه

15 تا 16:30

21 دی

پنجشنبه 5 اسفند

چهارشنبه 25 اسفند

8

یکشنبه-سه شنبه

16:45 تا 18:15

21 دی

پنجشنبه 5 اسفند

چهارشنبه 25 اسفند

9

یکشنبه-سه شنبه

18:30 تا 20

21 دی

پنجشنبه 5 اسفند

چهارشنبه 25 اسفند

10

یکشنبه-سه شنبه

15 تا 16:30

21 دی

پنجشنبه 5 اسفند

چهارشنبه 25 اسفند

11

یکشنبه-سه شنبه

16:45 تا 18:15

21 دی

پنجشنبه 5 اسفند

چهارشنبه 25 اسفند

12

یکشنبه-سه شنبه

18:30 تا 20

21 دی

پنجشنبه 5 اسفند

چهارشنبه 25 اسفند

آلمانی

آلمانی 1

شنبه-چهارشنبه

15 تا 16:15

22 دی

پنجشنبه 5 اسفند

چهارشنبه 25 اسفند

آلمانی 2

شنبه-چهارشنبه

16:30 تا 17:45

22 دی

پنجشنبه 5 اسفند

چهارشنبه 25 اسفند

آلمانی 3

شنبه-چهارشنبه

18 تا 19:15

22 دی

پنجشنبه 5 اسفند

چهارشنبه 25 اسفند

فرانسه

فرانسه 1

دوشنبه-پنج شنبه

15:30 تا 16:45

23 دی

پنجشنبه 5 اسفند

چهارشنبه 25 اسفند

فرانسه 2

دوشنبه-پنج شنبه

17 تا 18:15

23 دی

پنجشنبه 5 اسفند

چهارشنبه 25 اسفند

فرانسه 3

دوشنبه-پنج شنبه

18:30 تا 19:45

23 دی

پنجشنبه 5 اسفند

چهارشنبه 25 اسفند

فرانسه 4

دوشنبه-پنج شنبه

14تا 15:15

23 دی

پنجشنبه 5 اسفند

چهارشنبه 25 اسفند

چت

Chat 1

دوشنبه-پنج شنبه

14:30 تا 16

23 دی

 

 

 

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به موسسه آموزش عالی آزاد فاخر در شیراز است