پورتال موسسه آموزش عالی آزاد فاخر

دو شنبه، 5 مهر 1400 (Mon, 27 Sep 2021) | 14:34:01
مــرکز مشــاوره فاخــر
چند سوال درسی
ســوال:
1-آیا اقرار وکیل علیه موکل خود نسبت به اموری که قاطع دعوا (نیست ) پذیرفته میشود؟
2-تفاوت بدل حیلوله با مثل در غصب چیست؟
3-چنانچه مال مثلی یا قیمی به عنوان ثمن در مقابل حصه مشاع یکی از دو نفر شریک قرار گیرد آیا شریک دیگر میتواند اخذ به شفعه نماید یا خیر


پاســـخ:
با سلام
بله اقرار وکیل دادگستری علیه موکل خویش در اموری که قاطع دعوا نیست پذیرفته میشود.
بدل حیلوله از لحاظ جنس و کیفیت همان مثل است اما از لحاظ ماهیت حقوقی عنوان بدل بر ان اطلاق میشود که از اثار متفاوتی نیز برخوردار است.
این سوال ابهام دارد اما اگر حصه شریک بعنوان ثمن مورد معامله قرار گیرد حق شفعه ایی ایجاد نخواهد شد.
موفق باشید.


کــد پیگیری: 74388944 تعداد بازدید: 1118
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به موسسه آموزش عالی آزاد فاخر در شیراز است