پورتال موسسه آموزش عالی آزاد فاخر

دو شنبه، 5 مهر 1400 (Mon, 27 Sep 2021) | 13:08:08
مــرکز مشــاوره فاخــر
سوال از جزا
ســوال:
با سلام در بحث قسامه ماده 318 آمده:......در غیر اینصورت با ثبوت لوث شاکی میتواند اقامه قسامه کند یا از متهم درخواست قسامه نماید.سوال این است که اگر شاکی با نبود دلیل ابتداعا اقامه قسامه کند چه چیزی ثابت میشود؟قصاص یا دیه؟ و آیا متهم حق دفاع در برابر آنچه با قسامه ثابت میشود را دارد یا خیر؟ زیرا حالات مختلف قانون بنظر بنده این مورد را به روشنی لحاظ نکرده.با تشکر


پاســـخ:
با سلام،
قانون جدید حق قسامه بدون دلیل را ندارد و متهم می تواند از خود دفاع کند.
موفق باشید


کــد پیگیری: 35219432 تعداد بازدید: 1637
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به موسسه آموزش عالی آزاد فاخر در شیراز است