پورتال موسسه آموزش عالی آزاد فاخر

دو شنبه، 5 مهر 1400 (Mon, 27 Sep 2021) | 13:38:49
مــرکز مشــاوره فاخــر
سوال شماره20 ازمون انلاین4
ســوال:
- با عرض سلام در عقد بیع شرط شده که خریدار تا سه ماه بعد از انعقاد عقد، حق فسخ معامله را داشته باشد ولی خیار فسخی برای بایع یا ثالث مقرر نشده است، مبیع تسلیم خریدار گردیده و دو ماه پس از انجام معامله تلف شده است، تلف بر عهده چه کسی است؟
جناب استاد چرا در پاسخ نامه اماده بر عهده فروشنده هست؟؟اخه فروشنده هیچ نقشی در تلف نداشته فقط خیاری به له خریدار بوده با سپاس فراوان


پاســـخ:
با سلام،
در این رابطه باید گفت یک قاعده ی فقهی داریم که بیان میدارد /التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له/ یعنی تلف در زمان خیار بر عهده ی شخصی می باشد که خیار ندارد و این مبنای قانون مدنی نیز قرار گرفته است و در ماده ی 453 به این موضوع اشاره شده است. البته توجه داشته باشید که فقط 3 خیار عنوان شده در این ماده شامل قاعده ی فوق می باشند.
موفق باشید


کــد پیگیری: 12202292 تعداد بازدید: 978
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به موسسه آموزش عالی آزاد فاخر در شیراز است