یک شنبه، 9 آذر 1399 (Sun, 29 Nov 2020) | 16:20:55  
سـامـانـه آزمــون اینترنتی دانشجویان مـوسـســه فاخــــــر

ورود بـه سیستــم
پـســت الـکـتــرونــیــک:
رمــز عبـــور:
شنــاســــه تـصــویــری: (اگر تصویر ناخواناست، اینجا را کلیک کنید)
دریافت شناســه کـاربــری
  • اگر دانشجوی موسسه هستید
  • شماره دانشجویی خود را دارید
  • جهت دریافت مشخصات ورود خود، از این قسمت اقدام کنید


امروز سایت فاخر به آزمون آنلاین میان ترم پاییز 99 اختصاص دارد

شروع آزمون دانشجویان سطح 1 از ساعت 16 تا 16:30
شروع آزمون دانشجویان سطح 2 از ساعت 17 تا 17:30
شروع آزمون دانشجویان سطح 3از ساعت 18 تا 18:30
شروع آزمون دانشجویان سطح 4 از ساعت 19 تا 19:30