پنج شنبه، 14 اسفند 1399 (Thu, 4 Mar 2021) | 15:06:20
سـامـانـه آزمــون اینترنتی دانشجویان مـوسـســه فاخــــــر

ورود بـه سیستــم
پـســت الـکـتــرونــیــک:
رمــز عبـــور:
شنــاســــه تـصــویــری: (اگر تصویر ناخواناست، اینجا را کلیک کنید)
دریافت شناســه کـاربــری
  • اگر دانشجوی موسسه هستید
  • شماره دانشجویی خود را دارید
  • جهت دریافت مشخصات ورود خود، از این قسمت اقدام کنید


امروز سایت فاخر به آزمون آنلاین فاینال ترم پاییز 99 اختصاص دارد

شروع آزمون دانشجویان سطح 1 از ساعت: 13:30 تا 14
شروع آزمون دانشجویان سطح 2 از ساعت 13:30 تا 14
شروع آزمون دانشجویان سطح 3 از ساعت 13:30 تا 14
شروع آزمون دانشجویان سطح 4 از ساعت 14 تا 14:30
شروع آزمون دانشجویان سطح 5 از ساعت 14 تا 14:30
شروع آزمون دانشجویان سطح 6 ار ساعت 14 تا 14:30
شروع آزمون دانشجویان سطح 7 از ساعت 14:30 تا 15
شروع آزمون دانشجویان سطح 8 از ساعت 14:30 تا 15
شروع آزمون دانشجویان سطح 9 از ساعت 14:30 تا 15
شروع آزمون دانشجویان سطح 10 از ساعت 15 تا 15:30
شروع آزمون دانشجویان سطح 11 از ساعت 15 تا 15:30
شروع آزمون دانشجویان سطح 12 از ساعت 15 تا 15:30